Вестник "Екип 101"

Tuesday
Jun 28th
Размер на текста:
  • Увеличи
  • Стандратна големина
  • Намали
Начало

Добре дошли в електронното издание на вестник "Екип 101". Повече за клуб "Журналистика" можете да научите тук. Печатните броеве на вестника са достъпни тук.

Обявени резултатите на четиринадесетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на четиринадесетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Четиринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” - Русе`2021

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

 

Статут на ХІV Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на ХІV Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ"

С Т А Т У Т
ХІV Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2021

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „Светът е отворена книга“.
- Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „Че как ти преча?-Светиш!“ - за литературно творчество;
- и “Лъскавината в труда, намирам аз, в труда стои, другарю мой, хубавината”- за журналистика.  

ТЕМИТЕ във всички възрастови групи са посветени на 165-ата годишнина от рождението  на Стоян Михайловски.

За първа възрастова група и в двата раздела на конкурса ТЕМАТА е взета от стихотворението ”Отворена книга”.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса за втора и трета група е от баснята „Светулка и бухал”.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика"за втора и трета група е от баснята „Секира и търнокоп”.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на тринадесетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на тринадесетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Тринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2020

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Статут на XIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на XIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ"

С Т А Т У Т
ХІІІ Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2020

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „СПЕЧЕЛИХМЕ ЕДИН ПРИЯТЕЛ, А ТОВА НЕ Е МАЛКО“.
- Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „БЯЛА ЛЯСТОВИЧКА. ИМА ЛИ Я!“ - за литературно творчество; и „ВРЕМЕТО Е ЖЕСТОКО“ - за журналистика.

ТЕМАТА за първата възрастова група в двата раздела на конкурса се посвещава на 100-годишнината от рождението на Джани Родари.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса /ІІ –ра и ІІІ-та възрастова група/ се посвещава на 140-ата годишнина от рождението на Йордан Йовков.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика" /ІІ –ра и ІІІ-та възрастова група/ е с посвещение на 125-ата годишнина от рождението на Гео Милев.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на дванадесетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на дванадесетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2019

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Статут на Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т
Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2019

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „ДЕТСКО ЛЯТО“.
- Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „РАЗБИРАШ ЦЯЛАТА НЕЛЕПОСТ НА ТОЗИ ДИВ, ОБЪРКАН СВЯТ” - за литературно творчество; и „КОЙТО МАЛКО МИСЛИ, МНОГО ГРЕШИ” - за журналистика.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса се посвещава на 110-ата годишнина от рождението на Никола Вапцаров.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика" е с посвещение на 500-ата годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на eдинадесетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на eдинадесетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2018

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Статут на Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т
на Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2018

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- Темите са по раздели: „ДУШАТА МИ Е СТОН” - за литературно творчество; и „ЗНАЕШ ЛИ ТИ КОИ СМЕ?” - за журналистика.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса се посвещава на 140-ата годишнина от рождението на Пейо Яворов.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика" е с посвещение на 170-ата годишнина от рождението на Христо Ботев

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на десетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на десетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Десетия национален ученически конкурс за итературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2017

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Статут на Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т
на Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2017

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- Темите са по раздели: „НЕВЪЗМОЖНОТО ЩАСТИЕ” - за литературно творчество; и „ВСИЧКО СЕ СЪСТОИ В НАШИТЕ ЗАДРУЖНИ СИЛИ” - за журналистика.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса се посвещава на 130-ата годишнина от рождението на Димчо Дебелянов с възможен епиграф строфата на поета:

Познавам своя път нерад,
богатствата ми са у мене,
че аз съм с горести богат
и с радости несподелени.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика" е с посвещение на 180-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на деветия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на деветия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Деветия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2016

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Страница 1 от 7