Вестник "Екип 101"

Friday
May 27th
Размер на текста:
  • Увеличи
  • Стандратна големина
  • Намали
Начало Съобщения

Обявени резултатите на четиринадесетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на четиринадесетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Четиринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” - Русе`2021

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

 

Статут на ХІV Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на ХІV Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ"

С Т А Т У Т
ХІV Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2021

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „Светът е отворена книга“.
- Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „Че как ти преча?-Светиш!“ - за литературно творчество;
- и “Лъскавината в труда, намирам аз, в труда стои, другарю мой, хубавината”- за журналистика.  

ТЕМИТЕ във всички възрастови групи са посветени на 165-ата годишнина от рождението  на Стоян Михайловски.

За първа възрастова група и в двата раздела на конкурса ТЕМАТА е взета от стихотворението ”Отворена книга”.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса за втора и трета група е от баснята „Светулка и бухал”.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика"за втора и трета група е от баснята „Секира и търнокоп”.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на тринадесетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на тринадесетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Тринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2020

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Статут на XIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на XIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ"

С Т А Т У Т
ХІІІ Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2020

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „СПЕЧЕЛИХМЕ ЕДИН ПРИЯТЕЛ, А ТОВА НЕ Е МАЛКО“.
- Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „БЯЛА ЛЯСТОВИЧКА. ИМА ЛИ Я!“ - за литературно творчество; и „ВРЕМЕТО Е ЖЕСТОКО“ - за журналистика.

ТЕМАТА за първата възрастова група в двата раздела на конкурса се посвещава на 100-годишнината от рождението на Джани Родари.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса /ІІ –ра и ІІІ-та възрастова група/ се посвещава на 140-ата годишнина от рождението на Йордан Йовков.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика" /ІІ –ра и ІІІ-та възрастова група/ е с посвещение на 125-ата годишнина от рождението на Гео Милев.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на дванадесетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на дванадесетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2019

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Статут на Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т
Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2019

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „ДЕТСКО ЛЯТО“.
- Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „РАЗБИРАШ ЦЯЛАТА НЕЛЕПОСТ НА ТОЗИ ДИВ, ОБЪРКАН СВЯТ” - за литературно творчество; и „КОЙТО МАЛКО МИСЛИ, МНОГО ГРЕШИ” - за журналистика.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса се посвещава на 110-ата годишнина от рождението на Никола Вапцаров.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика" е с посвещение на 500-ата годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на eдинадесетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на eдинадесетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2018

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Статут на Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т
на Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2018

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- Темите са по раздели: „ДУШАТА МИ Е СТОН” - за литературно творчество; и „ЗНАЕШ ЛИ ТИ КОИ СМЕ?” - за журналистика.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса се посвещава на 140-ата годишнина от рождението на Пейо Яворов.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика" е с посвещение на 170-ата годишнина от рождението на Христо Ботев

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на десетия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на десетия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Десетия национален ученически конкурс за итературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2017

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Статут на Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Статут на Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т
на Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2017

- В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
- Темите са по раздели: „НЕВЪЗМОЖНОТО ЩАСТИЕ” - за литературно творчество; и „ВСИЧКО СЕ СЪСТОИ В НАШИТЕ ЗАДРУЖНИ СИЛИ” - за журналистика.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса се посвещава на 130-ата годишнина от рождението на Димчо Дебелянов с възможен епиграф строфата на поета:

Познавам своя път нерад,
богатствата ми са у мене,
че аз съм с горести богат
и с радости несподелени.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика" е с посвещение на 180-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

продължава>

Обявени резултатите на деветия "Стоян Михайловски"

Обявени резултатите на деветия

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Деветия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2016

Резултатите вижте на сайта на конкурса.

Страница 1 от 2