Вестник "Екип 101"

Sunday
Dec 15th
Размер на текста:
  • Увеличи
  • Стандратна големина
  • Намали
Начало

На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни знаци

Точно на един такъв кръстопът се озовах преди седем години... и поех натам, накъдето ме водеше сърцето. А посоката беше клуб "Журналистика". Как стана това?